VARFÖR GRO? 

GRO har som mål att hjälpa och stärka unga kvinnor. Vi jobbar med att ge kunskap i vad som gör en individ stark - att förstå sina rättigheter, att hitta sin egen väg och ta sin plats i samhället, att träna självkänsla och självförtroende, stresshantering men också att veta var jag ska vända mig om jag behöver hjälp och stöd. 

Vårt mål är också att organisera kvinnor i andan att stödja varandra. Syftet är att skapa alternativt socialt stöd till familj och vänner så man kan bli stark som utsatt. 

Vi vänder oss till alla unga som identifierar sig som kvinnor men har ett fokus på utsatta områden. 

Utbildning i mental träning och psykisk hälsa

Unga kvinnor i dag mår allt sämre och ångest och själskadebeteenden ökar konstant. Vi har ett samhälle som ekar tomt på stöd och guidning i hur man hanterar relationer både till andra och sig själv och hur man möter krav på prestation från omvärlden. Den gemensamma institution vi har för att utbilda, skolan, har fokus på kunskaper som tex matematik men har inga verktyg för att lära ut hur man hanterar ångest inför ett prov i matematik eller hur man hanterar ett misslyckande i ett matematik prov. Vi på GRO tror att det behövs. 

Världen unga möter nu är helt olik den värld som vi, en eller två ynka generationer bort, mötte. Den digitaliserade världen ställer andra krav och för med sig en hel del stress. Våra unga möter den också helt utan redskap. Stresshantering, mental träning och kunskap om mentala processer lyser med sin frånvaro. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för våra unga. GRO är ett steg i den riktningen.

GRO arbetar på två olika grundspår, utbildning och stöd. Vi tror att förutom att lära sig om hjärnan, stress och beteenden behöver man känna stöd. Vi arbetar därför med ett mentorsystem samt grupper på sociala medier där man kan få hjälp med guidning och hitta information eller till rätt person. Du är inte ensam. 

Vi vill att de som deltagit i GROs utbildning själva ska kunna hjälpa till med att coacha och stödja andra. Vår mission är att sprida kunskap som ringar på vattnet bidrar till ökad psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande bland våra unga.  


Låter detta vettigt? Stöd oss gärna genom att bli medlem i GRO.. Maila oss på info@groeducation.com där du skriver namn och att du önskar bli medlem.  Vår medlemsavgift är 100 kronor per år och gäller våra medlemmar över 18 år. 

Vill du stödja oss på annat sätt? Kontakta oss gärna för donationer och samarbeten.