Varför är GRO kostnadsfritt?

GRO är en ideell organisation vilket innebär att vi som organisation jobbar för vår sak, mental hälsa, om inte för att göra vinst som ett företag. Vi som jobbar i organisationen arbetar för att vi vill bidra och för att vi vill hjälpa andra människor. Vi söker bidrag och stöd av företag, staten och enskilda personer för att driva vår verksamhet.